Hout en biobased: het cirkeltje rond samen met de natuur

Wat is biobased?

Bij de Biobased Economy gaat het over een economie die draait op biomassa als grondstof in plaats van fossiele grondstoffen. Van ‘fossiel gebaseerd’ naar ‘bio gebaseerd’ dus. het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

Hout is biobased

Bruikbare ‘biomassa’ voor de bouw heeft veel gezichten. Van grassen tot (geperst) groenteafval. Van vezels tot chemicaliën (bijvoorbeeld voor verf). En hout natuurlijk! Hout is en was altijd al een biobased materiaal, dat zich al heel lang heeft bewezen.

Combineren van hout met andere biobased materialen

Producten van hout worden ook voor bijvoorbeeld isolatie en coating gecombineerd met andere materialen. Diverse (samenwerkende) bedrijven zijn deze combinaties al langer aan het verkennen. Zoals groepen als www.biobasedfront.nl en www.ecobouwnederland.nl. Samenwerking tussen bedrijven die produceren met hout en bedrijven die producten maken van andere biobased materialen is daarom een logische stap.