Hout in de circulaire economie

Wat is circulaire economie?

Volgens MVO Nederland is: ‘de circulaire economie een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.’

Zie je het systeem van de circulaire economie liever uitgebeeld?

Hout en de biologische kringloop

Hout maakt overduidelijk deel uit van de biologische kringloop. Dat maakt het niet alleen een bouwmateriaal met een lange historie, maar hout heeft vooral ook de toekomst!

Aanpakken

Gunstig dus, maar we moeten doorpakken. De houtsector onderzoeken ‘cascaderen’. Dat is het langer in de kringloop houden van de biologische materialen. En daar is nog het nodige te winnen.