Milieu informatie houten deuren

Verschil maken door de keuze voor een type binnendeur?

Is de keuze voor een type binnendeur in een woning milieutechnisch wel relevant? Want, binnendeuren vormen binnen een woning een kleiner aandeel. Wat blijkt, ook tot onze verrassing, dat het antwoord op deze vraag met JA is.

Hoe kan dat? Want uit de levenscyclusanalyse voor de vlakke binnendeur met honingraatvulling blijkt een lage milieu impact. Dan lijkt een logische conclusie dat deze deuren weinig effect hebben op de totale milieuprestatie van een woning. En dat klopt ook.

Maar stel, dat je zou kiezen voor een ander type binnendeur. Dan blijkt de vlieger van weinig milieu impact opeens niet meer op te gaan! Dan kan een keuze voor een ander type binnendeur tot 8 keer meer milieu impact betekenen.

Vingeroefening relevantie vlakke binnendeur met honingraatvulling

De basis om zinvol iets te kunnen zeggen over relevantie is het onderzoek-bepaling-kwaliteitsniveaus-milieuprestatie-van-woonfuncties uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, directie Bouwen. Van de basistypes tussenwoning, 2-onder-1-kap, galerij, appartement en vrijstaand zijn in dit rapport 1200 varianten van woningen op milieuprestaties doorgerekend.

Op basis van dit rapport hebben we een vingeroefening uitgevoerd om de relevantie van de binnendeur te bepalen in de gehele prestatie van een woningvariant. Dit, uitgaande van het gemiddelde van 8 binnendeuren per woning. Wat blijkt:

  • Een [vlakke binnendeur met honingraatvulling] maakt bij alle woningvarianten met een ‘gemiddelde milieu impact’ minder of veel minder dan 1% milieu impact uit van het geheel. En in een zeer milieuvriendelijke woning rond de 1%.
  • De meest milieuonvriendelijk variant binnendeur maakt bij woningvarianten met een ‘gemiddelde milieu impact’ rond de 4% uit van het geheel. Bij een milieuvriendelijk woning zou het zelfs tot 11% van het geheel betekenen. En dan telt het effect opeens wel.

Kortom, je kunt door de keuze voor een type binnendeur voor het milieu een relevant verschil maken!

Buitendeuren en geleerde lessen

Voor de levenscyclusanalyse van de buitendeur is gebruik gemaakt van de nieuwe en meest recente milieudata omtrent hout. Natuurlijk zijn meer varianten buitendeuren mogelijk. De geanalyseerde buitendeur tref je vaak aan als achterdeur in een enkele of dubbele uitvoering met panelen en glas. In vakjargon: de stapeldorpeldeur. Milieutechnisch blijkt deze deur één van de beste zijn klasse.

Naast het effect van recente houtdata, heeft een keuze voor inbraakwerend hang- en sluitwerk ook een bepalend effect op de totale score. Deze hebben we ter lering doorgerekend. Echter, voor het vergelijkbaar houden van deze deur met andere varianten buitendeuren is van een zelfde prestatie hang- en sluitwerk uitgegaan (het zogeheten level playing field) en dat heeft niet die prestatie. Wat ons betreft vormen geleerde lessen altijd een open uitnodiging voor verdere samenwerking en innovatie met partners in de waardeketen!

MKI
Schaduwkosten per 1 m2
Vlakke binnendeur met honingraatvulling€ 0,97
Stapeldorpel buitendeur met glasopening€ 4,81