Maak tijd voor duurzaamheid!

zaterdag, 10 februari, 2018 - 09:37 Marco Wijma

“Ja zeg, ik heb wel meer te doen” en “moet dat nou, waar is dit goed voor?” Ik hoor het u bijna denken. Naast de bedrijfsvoering en alle uitdagingen die daarmee gepaard gaan, wordt u nu weer gevraagd de monitor Bewust met hout in te vullen. Geen zin in en geen tijd voor. Snap ik. Snap ik heel goed. Maar als branche moeten we tegenover de stakeholders; milieuorganisaties, overheid en eindgebruikers laten zien dat we stappen zetten. Dat de wil er is.

Toen we in 2013 met tal van organisaties de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ ondertekenden was dat natuurlijk een belangrijke stap in de goede richting. Samen met 27 andere partijen, besloten ook de bij de NBvT aangesloten timmerfabrikanten zich te verbinden aan de doelstelling in 2020 alleen nog naaldhout van duurzaam beheerde bossen te gebruiken. Voor hardhout zou dat een percentage van 80% zijn. En we hebben sindsdien enorme stappen gezet! Zo bedroeg in 2015 het percentage duurzaam naaldhout al 97%, was 75% van het tropisch hardhout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig en is het percentage duurzaam plaatmateriaal in de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld. Dat is iets om als branche trots op te zijn.

Met ons bedrijf lopen wij al een tijdje voorop wat duurzaamheid betreft. Ons management is jong en wij zien het belang van continuïteit. Wij willen dat de generaties die na ons komen net zo kunnen genieten van de aarde als dat wij dat doen. De wereld mooi en gezond achterlaten is een nobel streven. Tegelijkertijd ben ik ook ondernemer en zie ik dat duurzaamheid gewoon kansen biedt. Voor Weekamp Deuren begon de omslag in denken in 2003. Toen kwam Greenpeace met een belangwekkend rapport waarin werd aangetoond dat een collega houthandelaar in Nederland in illegaal gekapt Merbau hout handelde. Dat heeft in alle kranten gestaan en de berichten zorgden voor veel ophef. Dat zorgde voor een schokgolf in ons bedrijf. Wij wilden dat soort negatieve publiciteit voorkomen. Het management heeft destijds Milieudefensie uitgenodigd om ons te adviseren met de verduurzaming van de keten. Voor ons betekende deze stimulans van buitenaf de eerste stap op een weg die we nu niet eens meer willen verlaten. Nu zien we dat duurzaamheid kansen biedt, het is momenteel zelfs een hoofdthema in de formatiegesprekken. Mede dankzij de stijgende conjunctuur vragen steeds meer klanten om duurzame producten. Binnenkort verwacht ik dat niet-duurzaam hout duurder gaat worden dan duurzaam geproduceerd hout. De vraag- en de aanbodkant, alles werkt op dit moment mee.

En toch is het vreemd… Als houtleveranciers hebben we altijd maar wat uit te leggen en te verantwoorden in de bouw. Je moet steeds opnieuw vertellen dat hout een super duurzaam bouwmateriaal is en dat het gebruikte hout gecertificeerd is. Nog lang niet iedereen lijkt dat te weten of te geloven. Gek toch, dat we dat nog steeds moeten uitleggen?

Dat uitleggen zal misschien nog wel even nodig blijven. Maar de uitleg wordt een heel stuk makkelijker, èn leuker, als we ook kunnen laten zien dat we als branche goed bezig zijn. Het invullen van de Bewust met hout monitor is een prachtig begin. Laat de markt zien dat we onze doelstelling al bijna, of misschien zelfs al helemaal, gehaald hebben. Daar mogen we namelijk ontzettend trots op zijn.

Het invullen van de monitor is niet veel werk. Alle lidbedrijven houden in hun administratie namelijk al bij hoeveel van FSC of PEFC hout ze gebruiken en/of verwerken. Normaal gesproken kost invullen van de monitor slechts een kwartiertje van uw tijd. Geen zin en geen tijd? Geen excuus, gewoon even tijd en zin maken.

Klik hier om direct aan de slag te gaan met de monitor