Ontwikkelingen aardbevingsbestendige houtskeletbouw

woensdag, 8 november, 2017 - 13:23 Jan Hoekstra

Graag houd ik je vanuit mijn rol bij de sectie VHSB op de hoogte van de ontwikkelingen rondom aardbevingsbestendig bouwen met houtskeletbouw. Want er worden mooie stappen gezet!

Aardbevingsbestendig bouwen - NPR 9998 aangepast

Er is een Nederlandse praktijkrichtlijn – de NPR 9998 – die adviseert rondom aardbevingsbestendig bouwen in het gebied Groningen. Deze richtlijn is om onduidelijke redenen  helaas nog altijd niet in het Bouwbesluit opgenomen. Hierdoor is het nog steeds niet verplicht gesteld om in dit gebied in Groningen aardbevingsbestendig te bouwen. Als je de bewoners in dit gebied serieus neemt, dan moet dit per definitie uiteraard wel, maar nog niet alle bouwers doen het dus ook.

We hebben als houtskeletbouw-branche meegedaan aan ‘de Nieuwbouw Innovatieregeling’ van de NAM een paar jaar terug. Vanuit de NBvT en bedrijven als VDM Woningen en De Groot Vroomshoop, maar ook partijen als SHR, de TU/E (Technische Universiteit Eindhoven) en Adviesbureau Toeck hebben we naar aanleiding van deze ‘prijsvraag’ een plan ingediend. Een plan voor een innovatief systeem om aardbevingsbestendig te kunnen bouwen met houtskeletbouw. Dit plan is door de NAM beloond met een subsidie van ruim € 40.000,- om bepaalde zaken nog wat verder uit te zoeken.

Inmiddels is de NPR 9998 in juni van dit jaar weer aangepast dankzij voortschrijdend inzicht rondom aardbevingsbestendig bouwen. En nog steeds blijkt houtskeletbouw een uitstekende bouwmethode om op een relatief voordelige manier aardbevingsbestendige woningen te maken.

Dat is ook niet vreemd want houtskeletbouw (hsb) is per definitie geschikt voor het bouwen van aardbevingsbestendige huizen; het is een robuuste, maar tegelijk ook een lichte bouwmethode. En dat is een groot voordeel. Op zware bouwconstructies, denk bv. aan beton, komen veel meer krachten - met de daarbij behorende schade - dan op lichte constructies.

Sectie VHSB-leden bouwen KOMO-gecertificeerde aardbevingsbestendige woningen

Als resultaat van ‘de innovatieregeling’ heeft de  SKH in samenwerking met de sectie VHSB een publicatie gemaakt hoe je als hsb-bouwer aardbevingsbestendig bouwt en met welke regelgeving rekening gehouden moet worden. Onlangs heeft SKH deze publicatie (SKH 17-01)'Het gedrag van houtconstructies en houtskeletbouw bij aardbevingen'openbaar gemaakt.

Deze publicatie valt onder het KOMO-certificaat van de leden van de sectie VHSB. Ben je lid van de sectie VHSB (en voldoe je dus aan de voorwaarden), dan heb je een gecertificeerde manier van aardbevingsbestendig bouwen te pakken. Dat stempel is uniek in Nederland.En leden van de sectie VHSB die aardbevingsbestendige woningen bouwen, ervaren hierdoor al veel voordeel. Net als bewoners, die verzekerd zijn van een veilig, aardbevingsbestendig huis. Met als bijkomend voordeel dat hun woningen veel beter hun waarde behouden. Omdat de grote onzekere factor ‘is mijn huis  wel veilig bij een flinke aardbeving ?’- weggenomen is.

Seminar circulair aardbevingsbestendig bouwen maart 2018

We hebben binnen de sectie VHSB diverse werkgroepen. Met één van deze groepen organiseren we begin 2018 (waarschijnlijk in maart) een seminar in Groningen. Dit doen we in samenwerking metBuildinG, de broedplaats voor innovatieve bouw in Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

We willen tijdens het seminar partijen als opdrachtgevers, hsb-bouwers, aannemers in de regio, constructeurs en architecten bij elkaar brengen, zodat zij met elkaar bouwteams kunnen vormen die aardbevingsbestendige projecten realiseren. Hierin willen we een dubbelslag maken, door aardbevingsbestendig bouwen te combineren met het thema circulariteit.

Zo kunnen we voor de regio Groningen een win-win situatie creëren door opdrachtgevers, bouwers, onderwijs en innovatie bij elkaar te brengen en zo voor de bewoners veilige, aardbevingsbestendige en duurzame woningen te realiseren.

Bovendien is het een ontmoetingsplaats voor werkgevers, opdrachtgevers en studenten, die kennis met elkaar kunnen maken, waardoor uitwisseling van gegevens mogelijk kan leiden tot stageplaatsen of het invullen van vacatures bij de werkgevers.

Houd de ontwikkelingen op het gebied van houtskeletbouw en aardbevingsbestendig bouwen zeker in de gaten!