Bouwen met hout duidelijk op agenda Nationale Klimaattop

woensdag, 19 oktober, 2016 - 10:21 m.fledderman@nbvt.nl

Op 26 oktober 2016 vindt de Nationale klimaattop 2016 plaats in de Van Nelle Fabriek Rotterdam. Deze klimaattop staat in het teken van concrete acties. Want zoals Staatssecretaris Sharon Dijksma al stelt: "We hebben elke maatregel die denkbaar is nodig om de mondiale opwarming tegen te gaan." En als Nederland de gemaakte afspraken in het ‘klimaatakkoord van Parijs’ na wil komen, dan is concrete actie simpelweg een vereiste.

De NBvT juicht actie toe en is daarom samen met VVNH (Koninklijke Vereniging van NL Houtondernemingen) en vele andere organisaties in de bos- en houtsector betrokken bij deze Klimaattop.

Waarom bouwen met hout voor een beter klimaat?

De bouw is de grote veroorzaker van CO2 uitstoot in Nederland. Ook is de bouw verantwoordelijk voor ca 30% van het vervoer. Daar komen afval en stort nog bij. De bouw is dus een serieuze sector om snel slagen te kunnen maken.

“Industrieel bouwen met hout scheelt ten opzichte van traditioneel bouwen al snel de helft qua klimaatimpact door materiaal en de wijze van bouwen.”

Hout blijkt een hoogwaardige toepassing als het gaat om bouwen. Hout is onderdeel van de biologische kringloop, je kunt door substitutie CO2 uitstoot vermijden en daarnaast ook langdurig CO2 vastleggen. We kunnen als bos- en houtsector dus echt iets betekenen als het gaat om het terugdringen van de klimaatimpact van de bouw.

Ons gezamenlijke doel is het vergroten van ‘het gevoel van urgentie’ door kennis over te brengen over:

 • de grote klimaatimpact van de bouw
 • de kansrijke mogelijkheden daar wat aan te veranderen

Dit doen we onderbouwd met onderzoek en voorbeelden. Natuurlijk laten we ook zien hoe duurzaam de inzet van hout al is en welke acties er lopen om het aandeel duurzaam hout nog hoger te krijgen.
Tijdens een tweetal break-out sessies, die we samen met VVNH en vele anderen in de bos- en houtsector tijdens de klimaattop verzorgen, brengen we daarom de volgende onderwerpen onder de aandacht:

1. Meer bos en hout in Nederland voor een leefbaar klimaat?

De mondiale vraag naar hout blijft stijgen en daardoor dreigt een tekort. Terwijl bomen juist CO2 opnemen en vasthouden en een soort fijnstoffilter hebben. Deze functies moeten we dus maximaal benutten. Daarom is een ‘Actieplan Bos en Hout 2050’ gemaakt dat tijdens de Klimaattop wordt aangeboden. Dit op initiatief van de VBNE (Vereniging van Nederlandse Bos- en natuurterreineigenaren, het PHN (Platform Hout Nederland) en de VVNH (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen). Tijdens deze sessie wordt een intentieverklaring getekend door de betrokken organisaties met staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, mevrouw Dijkstra.

2. Bouwen met duurzaam hout: kies voor een beter klimaat.

Hierin gaat het over hoeveel CO2 te vermijden is door te bouwen met duurzaam hout. Is een halvering van CO2-emissie mogelijk door industrieel bouwen met hout? Met al bestaande, hoogwaardige (milieu)technische houtbouwtechnieken kan eenvoudig duurzaam en toekomstgericht worden gebouwd. Denk hierbij aan ‘bouwtechnieken’ als:

 • industrieel en flexibel bouwen
 • aardbevingsbestendig bouwen
 • energiezuinig bouwen
 • klimaatvriendelijk bouwen

Door industrieel te bouwen met hout kan (per woning) een forse reductie CO2-emissie behaald worden.

En als we het dan hebben over concrete actie, hoe bereiken we dat dan samen? Daarvoor is het volgende nodig:

 • Het kennisniveau verhogen rondom ‘Klimaatneutraal bouwen en biobased materialen”
 • Samen stimulerende ontwikkelingstrajecten en pilots uitvoeren
 • Monitoren hoeveel CO2 we vermeden hebben
 • Belemmeringen in voorschriften wegnemen
 • Antwoord vinden op de vraag; “Hoe kan de al hoge inzet van duurzaam hout volledig worden?”

Daarnaast wordt er gewerkt aan een opvolger van de ‘green deal duurzaam bosbeheer’ om het aantoonbare aandeel hout uit duurzaam beheerde bossen nog verder te laten stijgen. Ook dit komt tijdens de sessie aan bod.
Investeren in hout is investeren in de biologische kringloop en een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Bezoek je deze Klimaattop, dan zie ik je daar graag. Aarzel dan niet om met me in gesprek te gaan. Het onderwerp is te belangrijk om het niet te doen. Ook als je de Klimaattop niet bezoekt, ga ik graag met je in gesprek hierover. Uiteraard vind je mijn bevindingen na afloop van de Klimaattop hier weer terug.