Chain of Custody, hout uit duurzaam beheerde bossen

dinsdag, 12 juli, 2016 - 09:23 m.fledderman@nbvt.nl

De Levenscyclusanalyses (LCA’s), zoals nu opgesteld voor bouwen met hout, zijn volledig gericht op de toepassing van hout van duurzaam bosbeheer. In een LCA is wordt gekeken hoe een product scoort als het gaat om belasting van het milieu. Hout afkomstig uit ’duurzaam beheerde’ bossen of hout uit ‘niet duurzaam’ beheerde bossen maakt vanzelfsprekend een enorm verschil in de belasting van het milieu. Hout uit duurzaam beheerde bossen scoort het beste en staat dan ook bovenaan alle lijsten – ook ten opzichte van andere materialen – en ‘niet duurzaam’ hout bungelt logischerwijs ergens bijna onderaan. Een keuze voor hout van duurzaam bosbeheer maakt dus een wereld van verschil!

Chain of Custody

Dat betekent dus, dat milieutechnisch gezien iedereen eigenlijk hout uit duurzaam beheerde bossen zou moeten willen leveren. Dat is nog niet zo. Bedrijven die dat wel kunnen, kunnen zich daarvoor certificeren. Bedrijven met deze certificeren tonen zo dus aan dat zij het milieu zo veel mogelijk willen sparen. Zij kunnen samen met andere gecertificeerde bedrijven in de timmerindustrie de kwaliteit bieden die zij belangrijk vinden, maar nog belangrijker; het geeft zekerheid voor de eindgebruikers en bewoners die het milieu zo veel mogelijk willen sparen.

Deze certificering wordt aangeduid met ‘Chain of Custody’. Klinkt misschien ingewikkeld, maar eigenlijk betekent het, dat bedrijven kunnen aantonen, dat het gaat om hout uit duurzaam beheerd bos. En dat heeft vervolgens de gehele keten van bos tot en met producten aan te tonen. In Nederland wordt het grootste deel van het hout geïmporteerd door aangesloten leden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)en voorzien van een zogenaamd Chain of Custody certificaat voor duurzaam bosbeheer. Daarbij zijn ook de keurmerken als FSC en PEFC meegenomen en het aandeel MTCC dat door Keurhout als duurzaam is bestempeld.

Vragen om hout uit duurzaam beheerde bossen

Leden van de NBvT hebben daarom onderling afgesproken dat zij allemaal Chain of Custody gecertificeerd hout kunnen leveren. Als consument weet je dus dat als je houten bouwproducten afneemt van een timmerfabrikant die lid is van de NBvT, je om hout uit duurzaam beheerde bossen kunt vragen. Bij bedrijven die geen lidmaatschap van de NBvT hebben, weet je dat niet zeker.

Bedrijven die industrieel bouwen met hout kunnen dus ook echt geen lid van de NBvT zijn of worden als zij niet over een Chain of Custody certificaat beschikken. Als consument of professionele opdrachtgever moet je nog wel altijd zelf vragen naar hout uit duurzaam beheerde bossen. Sommige leden van de NBvT leveren al niet anders meer - omdat alleen van duurzaam bosbeheer willen leveren - anderen leveren al een hoog percentage van hun houten bouwproducten met deze certificering. Het is een certificering die een timmerfabrikant dus ook niet zomaar krijgt en behoudt. Ze moeten er ook echt voor gaan en moeite voor doen.

Help mee met de laatste mijlen!

De NBvT heeft samen met de VVNH eerder als doel gesteld dat in 2015 50% van het hardhout, 85% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout, dat wordt geïmporteerd en verwerkt door leden van de NBvT en de VVNH aantoonbaar afkomstig is uit bossen die op verantwoorde wijze zijn beheerd. Uit de laatste rapportages ‘Bewust met Hout’ lijkt het er op dat deze resultaten voor naaldhout op enkele procenten na gehaald zijn, en andere doelen meer dan behaald.

Het streven is om in 2020 te komen richting 100% hout van duurzaam bosbeheer. Ervaring leert, dat juist de laatste stappen extra inspanning vereisen. Vraag dus naar hout uit duurzaam beheerd bos. En help mee de die ‘laatste mijlen’ naar de 100% af te leggen!

Terugkomend op de Levenscyclusanalyses; dankzij de Chain of Custody certificering weet iedereen dat wat omschreven is in die levencyclusanalyses, ook daadwerkelijk zo geleverd wordt. Duidelijkheid voor iedereen dus.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de Chain of Custody? Laat het me dan gerust weten.