Duurzaam bouwen, het geheim zit ‘m in CO2

dinsdag, 26 april, 2016 - 12:37 Anoushka Roelofzen

Ben je op welke manier dan ook betrokken bij duurzaam bouwen, dan past de keuze voor houten kozijnen en andere houten bouwproducten veel beter dan je misschien in eerste instantie denkt.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het CO₂-klimaatbeleid van de Nederlandse overheid. De overheid vraagt in haar klimaatbeleid namelijk aan alle industriële sectoren om de uitstoot van CO₂ te verminderen.

CO₂ verminderen

De opwarming van de aarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door kooldioxide (CO₂). Dit is een voor mensen giftig broeikasgas. Kooldioxide absorbeert als een soort ´deken´ infrarode straling in de atmosfeer. Dit vermindert de uitstraling van zonnewarmte naar de ruimte. Met als gevolg een temperatuurverhoging. Die verhoging kan weer leiden tot bijvoorbeeld een hoger zeepeil, als gevolg van smeltende poolkappen.

In het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties hebben 37 landen afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen als CO₂ te verminderen. Zo wil Europa in 2050 overgestapt zijn op een ´CO₂-arme samenleving´, door te streven naar 80-95% minder CO₂-uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). Over vier jaar (2020) moet de uitstoot al 20% minder zijn. Nederland heeft de afspraak gemaakt om 6% minder uit te stoten. Het Nederlandse kabinet wil daarnaast dat in 2020 16% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is uit ‘hernieuwbare’ bronnen, denk aan wind of biomassa.

Hout bindt CO₂

Tijdens verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van bouwmaterialen als kunststof, aluminium en staal komt CO₂ vrij. Zo zorgt alleen al de cementindustrie voor ongeveer 5% van de wereldwijde jaarlijkse CO₂-uitstoot. Dit komt omdat het in ‘gebonden vorm’ in kalksteen aanwezig is en vrijkomt bij verhitting tijdens de productie van klinkers en bakstenen bijvoorbeeld.

Hout is juist een bouwmateriaal dat CO₂ bindt. Dat is trouwens best een ingewikkeld proces, maar René Klaasen heeft het hier al eens duidelijk beschreven. Het komt er op neer dat bomen CO₂ opslaan in het hout. Pas aan het einde van de levensduur van bomen komt de opgeslagen CO₂ vrij. Door verrotting of verbranding van het hout. En kan het weer door nieuwe bomen opgenomen worden. Het gebruik van hout als bouwmateriaal, in combinatie met duurzaam bosbeheer en de aanleg van ‘klimaatbossen’ leveren samen een positieve bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot in de wereld.

Online CO₂ rekentool

Wij - De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie – hebben voor projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en bouwers daarom een speciale rekentool online gezet, waarmee je eenvoudig kunt zien hoeveel CO₂ wordt opgeslagen in hout en houtproducten. Wanneer je overweegt om te bouwen met hout, of je bouwt al met hout, en je wilt de duurzaamheid van je gebouw ‘meten’, dan kun je met deze rekentool aan de slag.

Ga naar de rekentool

De opgeslagen hoeveelheid CO₂ (door het toepassen van hout), wordt afgezet tegen de CO₂-uitstoot van een middenklasse auto en het elektraverbruik van een gemiddeld huishouden. Ook zie je meteen hoeveel tijd Europese bossen nodig hebben om de betreffende hoeveelheid CO₂ vast te leggen.

Daarnaast wordt hout in de berekeningen vergeleken met andere bouwgrondstoffen. Zo is direct duidelijk voor je wat de positieve bijdrage van hout is in jouw duurzame gebouw ten opzichte van andere grondstoffen.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens ‘TC 175 WI 00175146’.

Hoe werkt de tool?

  1. Je gaat naarco2opslag.nbvt.nl
  2. Je maakt eerst een keuze uit de 29 houtsoorten die in de tool opgenomen zijn.
  3. Daarna kies je de hoeveelheid hout die je wilt gaan gebruiken voor je gebouw of gevel.
  4. Het is direct zichtbaar hoeveel het door jou gekozen product bijdraagt aan CO₂-vastlegging.
  5. Maak een uitdraai van jouw berekening, samengevat in een CO₂ opslagcertificaat als pdf of print.

Ook een compleet samengesteld houtproduct (een houten kozijn bijvoorbeeld) of een compleet gevelproject bestaande uit verschillende houtsoorten is op deze manier eenvoudig door te rekenen.

Deze online CO₂ rekentool is voor iedereen toegankelijk. Heb jij ‘m al eens geprobeerd?